Informații de interes public

ANUNT privind începerea procesului de selecție a cadidatilor pentru ocuparea a sapte pozitii de administrator la CAA

Documentație achizitie servicii expert independent

Lista informațiilor de interes public 544/2001

Raport monitorizare indicatori performanță

Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Regulament Serviciu varianta actualizată la 14.02.2023