Contact

Completează formularul pentru a trimite un mesaj!

  În aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in formă electronică la nivelul autorităților și institutiilor publice vă informăm că:

  • Actele emise in format electronic vor fi semnate cu semnatura electronică calificată si se vor comunica Asociației prin e-mail.
  • Actele emise in format scris vor fi comunicate Asociației, după caz, prin e-mail, în format scanat „PDF”, „JPEG” sau „TIFF” sau prin posta la adresa de corespondenta.
  • Pe perioada stării de urgență și alertă instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, actele emise in format scris si electronic se vor comunica Asociației doar prin e-mail.

  Sediul Asociației:

  Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, Arad

  Telefon:

  +40 357 440 040

  Director Executiv:

  +40 735 874 744

  Compartiment Juridic:

  +40 770 377 115

  Compartiment Strategie Economică:

  +40 770 377 080