Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

PREZENTARE GENERALĂ

Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pentru zoom, apăsați pe hartă.

 • Localitate care beneficiază de alimentare cu apa potabilă
 • Localitate care beneficiază de alimentare cu apa potabilă și canalizare

MEMBRII ASOCIAȚI:

Asociația s-a constituit în anul 2008 fiind înregistrată în Registrul Asociaților si Fundatiilor aflat la grefa Judecătoriei ARAD sub nr. 19/15.04.2008, și are în prezent un număr de 62 membrii asociați.

 • 1. Judeţul Arad, care reprezintă în Asociație și Unitățile Administrativ Teritoriale Almaș și Archiș
 • 2. Municipiul Arad
 • 3. Oraşul Curtici
 • 4. Oraşul Ineu
 • 5. Oraşul Lipova
 • 6. Oraşul Nădlac
 • 7. Oraşul Pâncota
 • 8. Oraşul Pecica
 • 9. Oraşul Sântana
 • 10. Comuna Apateu
 • 11. Comuna Cermei
 • 12. Comuna Covăsânţ
 • 13. Comuna Dezna
 • 14. Comuna Dieci
 • 15. Comuna Dorobanţi
 • 16. Comuna Fântânele
 • 17. Comuna Felnac
 • 18. Comuna Ghioroc
 • 19. Comuna Gurahonţ
 • 20. Comuna Iratoşu
 • 21. Comuna Livada
 • 22. Comuna Macea
 • 23. Comuna Olari
 • 24. Comuna Păuliş
 • 25. Comuna Pilu
 • 26. Comuna Săvârşin
 • 27. Comuna Seleuş
 • 28. Comuna Şagu
 • 29. Comuna Şepreuş
 • 30. Comuna Şicula
 • 31. Comuna Şimand
 • 32. Comuna Şiria
 • 33. Comuna Şofronea
 • 34. Comuna Tîrnova
 • 35. Comuna Vladimirescu
 • 36. Comuna Zăbrani
 • 37. Comuna Zădăreni
 • 38. Comuna Zărand
 • 39. Comuna Zimandu Nou
 • 40. Comuna Frumuşeni
 • 41. Comuna Şeitin
 • 42. Comuna Bârsa
 • 43. Comuna Beliu
 • 44. Comuna Bocsig
 • 45. Comuna Buteni
 • 46. Comuna Chisindia
 • 47. Comuna Mișca
 • 48. Comuna Secusigiu
 • 49. Comuna Vinga
 • 50. Comuna Tauț
 • 51. Comuna Grăniceri
 • 52. Comuna Peregu Mare
 • 53. Comuna Zerind
 • 54. Comuna Brazii
 • 55. Comuna Craiva
 • 56. Comuna Hălmagiu
 • 57. Comuna Hălmăgel
 • 58. Comuna Moneasa
 • 59. Comuna Vârfurile
 • 60. Comuna Archiș
 • 61. Comuna Almaș
 • 62. Comuna Hășmaș