2020

Hotararea AGA nr. 1/27.05.2020 privind aprobarea organizarii sedintei AGA de la distanta

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 1/27.05.2020

Hotararea AGA nr. 2/27.05.2020 privind aprobarea modificarii ROF

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 2/27.05.2020

aici, gasiti materialele suport 

Hotararea AGA nr. 3/27.05.2020 privind aprobarea profilului candidatului si al consiliului de administratie al CA (CAA)

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 3/27.05.2020

aici, gasiti materalele suport

Hotararea AGA nr. 4/27.05.2020 privind aprobarea situatilor financiare ale ADIACJA

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 4/27.05.2020

aici, gasiti materialele suport 

(anexa 38) proiect de HCJ/HCL pentru aprobarea modificarii CDG prin act aditional nr. 14/2020

Puteti descarca proiectul de HCJ/HCL pentru modificarea CDG prin act aditional nr. 14/2020:

si documentatia aferenta constand in:

– HCL/HCL-urile ce fac obiectul modificarii listei bunurilor date in concesiune,

– adresa ADIACJA catre AM POIM pentru informare cu privire la intentia de modificare CDG,

– adresa AM POIM nr. 1060/15.01.2020,

– proiectul de act aditional nr. 14/2020 la CDG 

Proiect de hotarare AGA privind eliberarea avizului conform pentru BVC OR 2020

Puteti consulta proiectul de hotărâre AGA privind eliberarea avizului conform din partea Asociatiei pentru proiectul de BVC al Companiei de Apă Arad SA, intocmit pentru anul 2020:

Puteti descarca materialele suport:

Puteti consulta proiectul de BVC al CAA si anexele:

Proiect de hotarare AGA privind eliberarea avizului conform pentru propunerea de modificare a actului constitutiv al OR 2020

Puteti consulta proiectul de hotarare:

Puteti descarca materialele suport:

Hotararea AGA nr. 5/27.05.2020 privind aprobarea BVC/2020 al ADIACJA

Puteti descarca hotararea AGA nr. 5/27.05.2020:

Gasiti materialele suport:

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea BVC/2020 al ADIACJA

Puteti consulta proiectul de hotarare:

Puteti descarca materialele suport:

Hotararea AGA nr. 6/27.05.2020 privind aprobarea actului aditional nr. 14/2020 la CDG

Puteti descarca hotararea AGA nr. 6/27.05.2020:

Puteti descarca Actul aditional nr. 14/2020 la CDG:

Gasiti materalele suport:

Hotararea AGA nr. 7/27.05.2020 privind eliberarea avizului pentru strategia CA a CAA/ anul 2020

Puteti descarca hotararea AGA nr. 7/27.05.2020:

Gasiti materialele suport:

Hotararea AGA nr. 8/27.05.2020 privind eliberarea avizului pentru propunerea de modificare a AC al CAA

Puteti descarca hotararea AGA nr. 8/27.05.2020:

Găsiti materialele suport:

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 14/2020

Puteti descarca proiectul de hotarare:

Puteti consulta materialele suport:

Hotararea AGA nr. 9/27.05.2020 privind cotelor pierderilor normate din sistemele aflate in operare la CAA

Puteti descarca hotararea AGA nr. 9/27.05.2020:

Gasiti adresa CAA: