HOTARAREA AGA NR. 20/15.12.2021 privind aprobarea cotelor pierderilor volumetrice de apa

HOTARAREA AGA NR. 19/15.12.2021 privind eliberarea avizului pentru modificare AC al CAA

HOTARAREA AGA NR. 18/15.12.2021 privind interpretarea art 106 alin (10) din Reg serviciuluiu

HOTARAREA AGA NR. 17/15.12.2021 privind modificarea CDG prin Actul Aditional nr. 16

HOTARAREA AGA NR. 16/15.12.2021 privind modificarea Statutului prin Actul Aditional nr. 10

Hotărâre AGA nr. 14/20.08.2021 privind aprobarea desfășurării sedinte AGA din data de 20.08.2020 de la distanta

Hotarare AGA nr. 15/20.08.2021 privind aprobarea listei de persoane din randul carora AGA a CAA numeste Administratorii

Hotarare AGA nr. 12/02.08.2021 privind organizarea sedintei AGA de la distanta

Hotarare AGA nr. 13/02.08.2021 privind aprobarea pretului si tarifului la alimentarea cu apă și la canalizare

Hotarare AGA nr. 11/16.06.2021 privind aprobarea Profilului CA si al candidatului pentru CA

Hotarare AGA nr. 10/17.05.2021 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie candidati pt CA

Hotarare AGA nr. 9/17.05.2021 privind aprobarea organizarii ședintei AGA de la distanta

Hotarare AGA nr. 8/19.04.2021 privind aprobarea eliberării avizului conform pentru propunerea de modificare AC al CAA

Hotarare AGA nr. 7/19.04.2021 privind aprobarea eliberării avizului conform cu privire la ROF CAA

Hotarare AGA nr. 6/19.04.2021 privind aprobarea eliberarii avizului conform pentru Programul si Strategia CA al CAA

Hotarare AGA nr. 5/19.04.2021 privind aprobarea modificării CDG prin act aditional nr. 15/2021

Hotarare AGA nr. 4/19.04.2021 privind aprobarea BVC/2021

Hotarare AGA nr. 3/19.04.2021 privind aprobarea situatilor financiare la 31.12.2020

Hotarare AGA nr. 2/19.04.2021 privind aprobarea modificarii ROF ADIACJA

Hotarare AGA nr. 1/19.04.2021 privind aprobarea organizarii ședintei AGA de la distanta

Hotararea AGA nr. 11/13.08.2020 privind aprobarea propunerii de membru in CA al CAA ce va fi inaintata spre aprobarea AGA a CAA

Hotarare AGA nr. 10/13.08.2020 privind aprobarea organizarii ședintei AGA de la distanta

Hotararea AGA nr. 9/27.05.2020 privind cotelor pierderilor normate din sistemele aflate in operare la CAA

Hotararea AGA nr. 8/27.05.2020 privind eliberarea avizului pentru propunerea de modificare a AC al CAA

Hotararea AGA nr. 7/27.05.2020 privind eliberarea avizului pentru strategia CA a CAA/ anul 2020

Hotararea AGA nr. 6/27.05.2020 privind aprobarea actului aditional nr. 14/2020 la CDG

Hotararea AGA nr. 5/27.05.2020 privind aprobarea BVC/2020 al ADIACJA

Hotararea AGA nr. 4/27.05.2020 privind aprobarea situatilor financiare ale ADIACJA

Hotararea AGA nr. 3/27.05.2020 privind aprobarea profilului candidatului si al consiliului de administratie al CA (CAA)

Hotararea AGA nr. 2/27.05.2020 privind aprobarea modificarii ROF

Hotararea AGA nr. 1/27.05.2020 privind aprobarea organizarii sedintei AGA de la distanta

Hotarare AGA nr. 20/17.12.2019 privind aprobarea propunerii Asociației pentru desemnarea unui administrator provizoiu

Hotarare AGA nr. 19/17.12.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție administrator

Hotarare AGA nr. 18/17.12.2019 privind aprobarea modificării documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 9/2019

Hotararea AGA nr. 17/09.12.2019 privind aprobare componentei CD

Hotararea AGA nr. 16/09.12.2019 privind aprobare act aditional nr. 13 la CDG

Hotararea AGA nr. 15/09.12.2019 privind aprobare act aditional nr. 12 la CDG

Hotararea AGA nr. 14/02.08.2019 privind aprobarea tarifului de canalizare-epurare si a tarifului de canalizare -pluvial

Hotararea AGA nr. 13/02.08.2019 privind avizarea ROF al CAA

Hotararea AGA nr. 12/07.06.2019 privind aprobarea actualizarii listei cotizatiilor anuale

Hotararea AGA nr. 11/07.06.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 11 la CDG

Hotararea AGA nr. 10/07.06.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 8 la Statut si la Actul Constitutiv

Hotararea AGA nr. 9/07.06.2019 privind acordarea avizului conform pentru strategia si programul de activitate propuse de CA al CAA

Hotararea AGA nr. 8/07.06.2019 privind aprobarea acordării avizului favorabil pentru propunerea de modificare A.C. al CAA

Hotararea AGA nr. 7/29.05.2019 privind acordarea avizului pentru BVC/2019 al CAA

Hotararea nr. 6/29.03.2019 privind aprobarea suspendarii ocuparii posturilor vacante

Hotararea AGA nr. 5/29.03.2019 privind aprobarea redeventei pentru bunurile concesionate de UAT beneficiare SAMTID

Hotararea AGA nr. 4/29.03.2019 privind aprobarea actualizarii ROF

Hotararea AGA nr. 3/29.03.2019 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 10

Hotarare AGA nr. 2/29.03.2019 privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018

Hotararea AGA nr. 1/29.03.2019 privind aprobarea BVC

Hotararea AGA nr. 12/12.10.2018 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 9

Hotararea AGA nr. 11/12.10.2018 privind aprobarea majorarii pretului la apa potabila

Hotararea AGA nr. 10/12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului

Hotararea AGA nr. 9 din 14 iunie 2018 privind modificarea CDG

Hotararea AGA nr. 8 din 14 iunie 2018 privind modificarea ST si AC

Hotararea nr. 7/09.03.2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociatiei la 31.12.2017

Hotărârea nr. 6/09.03.2018 privind aprobarea propunerii pentru ocuparea de administrator la CAA

Hotararea nr. 5/06.03.2018 privind aprobarea aderării la FADIDA

Hotararea nr. 4/06.03.2018 privind aprobarea rapoartelor anuale

Hotărârea nr. 3/06.03.2018 privind aprobarea nivelului redeventie pentru anul 2018

Hotărârea nr. 2/06.03.2018 privind aprobarea modificarii CDG

Hotărârea nr. 1/06.03.2018 privind aprobarea BVC

Hotararea AGA nr. 14/10.11.2017 privind propunerea unui administrator provizoriu pentru CA al CAA

Hotararea AGA nr. 13/10.11.2017 privind aprobarea reluarii proceduriid e selectie administrator

Hotărârea AGA nr. 12 din 10.11.2017 privind modificarea CDG

Hotărâre nr. 11/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare - epurare

Hotărârea nr. 10/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind avizarea pierderilor din sistemele administrate de CAA

Hotărârea nr. 9/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea listei de persoane pentru CA

Hotararea AGA nr. 8 din 19.04.2017 privind aprobarea nivelului redeventei anului 2017

Hotararea AGA nr. 7 din 19.04.2017 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016

Decizia nr. 2 din 18.04.2017 a Presedintelui Consiliului Director

Hotărârea nr. 5 din 24.02.2017 a AGA privind aprobarea listei de persoane

Hotararea AGA nr. 4 din 16.02.2017 privind aprobarea declansării procedurii de selectie a administratorilor pentru CA a CAA

Hotararea nr. 3 din 16.02.2017 privind aprobarea BVC/2017, a PAAP/2017 si a SAAP/2017

Hotărârea AGA nr. 2 din 16.02.2017 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 5

Hotărârea AGA nr. 1/16.02.2017 privind aprobarea modificarii documentelor statutare prin Act Aditional nr. 6

Hotararea AGA nr. 4 din 18.08.2016 privind acordarea avizului conform pentru ROF-ul S.A. Compania de Apa Arad S.a.

Hotărârea nr. 3/15.04.2016 privind avizarea cotelor normate ale pierderilor din sistemelor aflate în operare la S.C. Compania de Apa Arad S.A.

Hotărârea nr. 2/15.04.2016 privind aprobarea BVC/2016

Hotărârea nr. 1/15.04.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale ADIACJA la 31.12.2015

Hotararea nr. 8/15.10.2015 privind avizarea favorabilă a cotelor pierderilor aferente sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare, în sistemele aflate în operare la CAA

Hotararea nr. 7/15.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul din economii

Hotărârea nr. 6/12.06.2015 privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si tarifelor la canalizare - epurare

Hotărârea nr. 4/15.04.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale ADIACJA la 31.12.2015

Hotărârea nr. 3/15.04.2015 privind aprobarea BVC/2015

Hotărârea nr. 2/15.04.2015 privind modificarea CDG prin Act Aditional nr. 4

Hotărârea nr. 1/15.04.2015 privind modificarea documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 5

Act Aditional nr. 3/2014 la CDG

Hotararea nr. 4 din 16.04.2014 a AGA

Hotararea nr. 3 din 16.04.2014 a AGA

Hotararea nr. 5 din 16.04.2014 a AGA

Hotararea nr. 2 din 04.03.2014 a AGA

Hotararea nr. 1 din 04.03.2014 a AGA si anexele la aceasta

Hotarare AGA nr. 11/23.07.2013 pentru aprobarea modificarii devizului general al SF

Hotararea AGA nr. 10/23.07.2013 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru servicile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea AGA nr. 9/22.04.2013 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru servicile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotarari AGA adoptate in cadrul sedintei AGA din 27.02.2013 si procesul verbal al sedintei

Hotararea AGA nr. 1/25.01.2013 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru servicile publice de alimentare cu apa si de canalizare

Act Aditional nr. 3/2012 la Statut si Act Constitutiv

Sedinta AGA 27.11.2012

Act aditional nr. 2/2012 la CDG

Actul aditional Nr.2/2012 la Statut si la Actul constitutiv al asociatiei

Hotararea nr. 12 din 22.11.2012

Hotararea nr. 11 din 22.11.2012

Hotararea nr. 10 din 22.11.2012

Hotararea nr. 9 din 22.11.2012

Hotararea nr. 8 din 22.11.2012

Hotararea nr. 7 din 22.11.2012

Hotararea nr. 6 din 06.07.2012

Hotararea nr. 5 din 06.07.2012

Hotararea nr. 4 din 06.07.2012

Hotarare AGA de aprobare a situatilor financiare la 31.12.2011

Hotararea AGA nr. 3 din 07.03.2012 de aprobare revizuire SF varianta Pecica , Nadlac martie 2012

Hotararea AGA nr. 2 din 07.03.2012 privind Avizarea Proiectului BVC si Planul de Investitii ,pe anul 2012 , al Operatorului

Hotarare AGA nr. 1 din 07.03.2012 privind aprobarea Proiectului BVC pentru anul 2012 , al Asociatiei

Actul aditional Nr.1/2011 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Apa si de Canalizare

Hotararea AGA nr.11 din 10.06.2011 privind modificarea CGD prin Actul Aditional nr.1 din 2011

Hotararea AGA nr.10 din 29.04.2011 privind Situațiile financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010

Hotărârea nr. 9 din 27.01.2011 pentru avizarea proiectului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr. 8 din 27.01.2011 pentru aprobarea listei de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora AGA a Operatorului are dreptul de a numi membrii CA

Hotărârea nr. 7 din 27.01.2011 pentru aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotărârea nr. 6 din 27.01.2011 pentru aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al ADIACJA

Hotărârea nr. 5 din 27.01.2011 pentru aprobarea rapoartelor anuale prezentate de Operator,cu privire la Planul previzional de productie pe anul 2011 și Planul de Investiţii pe anul 2011

Hotărârea nr. 4 din 27.01.2011 pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADIACJA

Hotărârea nr. 3 din 27.01.2011 pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale ADIACJA

Hotărârea nr. 2 din 27.01.2011 pentru aprobarea propunerii de Regulament de Constatare și sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimenatre cu apă și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de CJA

Hotărârea nr. 1 din 27.01.2011 pentru avizarea Cotelor normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad

Hotararea nr. 21 bis din 13.10.2010

Decizie CE

Contract finantare Pos nr_101709_20_05_2010.pdf

HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate, completarea și corectarea Indicatorilor tehnici, economici și de performanță

HOTĂRÂREA NR.22 DIN 13.10.2010 privind reorganizarea activității Aparatului Tehnic

Act aditional nr. 1/2010 la Statut

Act aditional nr. 1/2010 la Actul Constitutiv.

Hotararea nr. 19 din 14.04.2010 cu privire la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației, aderarea comunei Pilu, mutarea sediului Asociației , revocarea și desemnarea unui nou membru în comisia de cenzori

Hotărârea nr. 20 din data de 14.04.2010 privind aprobarea cotizatiei comunei Pilu

Hotararea nr. 18 din 24.02.2010 privind avizarea propunerii de modificare a AC al OR si propunerea de lista pentru CA al OR

Hotararea nr. 17 din 24.02.2010 privind aprobarea modificarii Organigramei ADIACJA

Hotararea nr. 16 din 24.02.2010 privind avizarea BVC si Plan de Investitii OR pentru anul 2010

Hotararea nr. 15 din 24.02.2010 privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2010

Hotararea nr. 14 din 24.02.2010 privind aprobarea situatiilor financiare

Hotararea nr 12 din 22.01.2010 a AGA privind aprobarea modificarii studiului de fezabilitate

Hotararea nr. 13 din 22.01.2010 a AGA privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici

Hotararea nr 11 AGA din data de 13.01.2010 cu privire la aprobarea Declaratiei de Angajament a Beneficiarului

HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului

HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani,

HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 22.12.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, aprobarea inventarului bunurilor ce urmează a fi concesionate, aprobarea contractului de delegare precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor Contractul de Delegare cu Operatorul Regional,

Hotararea nr. 7 din 25.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A

Hotararea nr. 1 din 25.09.2009 privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei

Hotararea nr. 6 din 25.09.2009 privind aprobarea Indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional

Hotararea nr. 4 din 25.09.2009 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi a Indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament

Hotararea nr. 5 din 25.09.2009 privind aprobarea Master Plan-ul şi aListei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional)

Hotararea nr. 2 din 25.09.2009 privind aprobarea Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării

Act constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Judetul Arad

Hotararea Nr 1/03.12.2008; Hotararea Nr 1/05.05.2009; Hotararea Nr 2/05.05.2009;