Proiect de Hot. AGA pentru avizare nivel cote pierderi apa in sistemele aflate in operare la CAA

Proiect de Hot. AGA pentru avizare propunere modificare AC al CAA

Proiect de Hot. AGA pentru aprobarea modificarii CDG prin Actul aditional nr. 16

Proiect de Hot. AGA pentru aprobarea modificarii Statului prin Actul aditional nr. 10

Proiect de Hot. AGA pentru aprobarea interpretarii art. 106 alin. 10 din RS

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea organizarii sedintei AGA din data de 20.08.2021 de la distanta prin mijloace electronice

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea listei de persoane din randul carora AGA a CAA va numi cei 7 membrii in CA

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea desfășurării sedinte AGA din data de 02.08.2021 de la distanta prin mijloace electronice

Proiect de hotarare AGA privind majorare tarif apa canal 2021

(ANEXA 41) proiect de ACT ADITIONAL NR. 16 la CDG

Proiect de Hotarare AGA 11/116.06.2021 privind aprobarea Profilului CA al CAA si al candidatului pentru CA

Proiect de Hotarare AGA nr. 10/17.05.2021 privind declansarea procedurii de selectie

Proiect de Hotarare AGA nr. 9/17.05.2021 privind aprobarea organizarii sedintei AGA de la distanta prin mijloace de comunicare directă electronice

[anexa 40] Proiect de ACT Aditional nr. 10 la Statut

Proiect de Hotarare AGA nr. 7/19.04.2021 privind eliberarea avizului conform pentru propunerea de modificare ROF al CAA

Proiect de Hotarare AGA nr. 8/19.04.2021 privind eliberarea avizului conform pentru propunerea de modificare AC al CAA

Proiect de Hotarare AGA nr. 6/19.04.2021 privind eliberarea avizului conform asupra programului de activitate si strategiei CA/2021 al CAA

Proiect de Hotarare AGA nr. 5/19.04.2021 privind aprobare act aditional nr. 15/2021 la CDG

Proiect de hotarare AGA nr. 4/19.04.2021 privind aprobare proiect BVC/2021 al ADIACJA

Proiect de hotarare AGA nr. 3/19.04.2021 privind aprobare situatii financiare la 31.12.2020

Proiect Hotarare AGA nr. 2/19.04.2021 privind aprobare propunere de modificare ROF Asociatie

Proiect Hotarare AGA nr. 1/19.04.2021 privind aprobarea desfășurării ședintei AGA din 19.04.2021 de la distanta, prin corespondenta

(ANEXA 40) Proiect Act Aditional nr. 10 la Statut si la Actul Constitutiv

Hotarare AGA privind aprobarea listei de persoane din randul carora AGA a CAA va numi un administrator

Hotărâre AGA privind aprobarea desfășurării sedinte AGA din data de 13.08.2020 de la distanta

[anexa 39] Proiect de HCL/HCJ pentru aprobarea Actului Aditional nr. 15/2020 la CDG

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 14/2020

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea modificării ROF

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea organizării sedintei AGA cu participare de la distanta

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea Planului de Selectie Comp. Integrala, a profilului CA si al candidatului

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2019 ale ADIACJA

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea BVC/2020 al ADIACJA

Proiect de hotarare AGA privind avizarea pierderilor normate din sistemele aflate in operare la CAA

Proiect de hotarare AGA privind eliberarea avizului conform pentru propunerea de modificare a actului constitutiv al OR 2020

Proiect de hotarare AGA privind eliberarea avizului conform pentru BVC OR 2020

(anexa 38) proiect de HCJ/HCL pentru aprobarea modificarii CDG prin act aditional nr. 14/2020

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea componentei Consiliului Director

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea desemnării unui administrator provizoriu in CA al CAA

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea declansarii procedurii de selectie administrator in CA al CAA

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea modificariidoc. statutare prin Act Aditional nr. 9/2019

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 13/2019

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 12/2019

Proiect Act Aditional nr. 9/2019 la documentele statutare

Proiect de HCL/HCJ privind modificarea documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 9/2019

[anexa 37] Proiect de HCL/HCJ pentru aprobarea Actului Aditional nr. 13/2019 la CDG

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea tarifului la canalizare - epurare si tarifului canalizare - pluvială

Proiect de hotarare AGA privind acordarea avizului conform pentru ROF CAA 2019

Proiect de HCL modificare CDG prin Act Aditional nr. 12

(Anexa 36) Act Aditional nr. 12/2019 la CDG

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea modificarii CDG prin Actul Aditional nr. 11/2019

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea modificării documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 8/2019

Proiect de Hotarare AGA privind eliberarea avizului pentru BVC/2019 al CAA

Proiect de Hotarare AGA privind eliberarea avizului conform pentru Strategia si Programul CA al CAA

Proiect de Hotarare AGA privind eliberarea avizului pentru modificare Actului Constitutiv al CAA

Model HCL aderare la Asociatie (doar pentru UAT-urile care adera)

Model HCL/HCJ pentru aprobare Act Aditional nr. 8/2019 la Actul Constitutiv si la Statut

(ANEXA 35) Actul Aditional nr. 8/2019 la Actul Constitutiv si la Statut

Draft - Studiu de Fezabilitate, parte scrisă, pentru POIM

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea nivelului redevenței pentru bunurile rezultate din SAMTID

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea Actului aditionl nr. 10/2019 la CDG

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea actualizarii ROF

Proiect de Hotarare AGA privind situațiile financiare ale Asociației la 31.12.2018

Proiect de Hotarare AGA privind BVC/2019

Proiect HCL/HCJ modificare CDG prin Act Aditional nr. 10

(Anexa 34) Act Aditional nr. 10 la CDG

Proiect de hotarare AGA privind modificarea CDG prin Act Aditional nr. 9

Proiect de hotarare AGA privind aprobarea majorării pretului la apa potabila

Proiect de hotarare AGA privind actualizarea Regulamentului Serviciului

Proiect HCL/HCJ modificare CDG prin Act Aditional nr. 9

(Anexa 33) Act Aditional nr. 9 la CDG

{anexa 32} Proiect de Regulament al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Proiect de Hotărâre AGA prntru aprobarea actului aditional nr. 8/2018 la CDG

Proiect de Hotărăre AGA pentru aprobarea actului aditional nr. 7/2018 la Statut si Act Constitutiv

Proiect Act Aditional nr. 7 din 2018 la Actul Constitutiv

Proiect de Regulament al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare supus dezbaterii publice incepând cu data de 03 mai 2018

Proiect de HCL/HCJ modificare CDG prin Act Aditional nr. 8

[ANEXA 31] Proiect Act Aditional nr. 8 la CDG

Proiect de HCL pentru aprobare modificare Statut si Act Constitutiv 2018

Proiect Act Aditional nr. 7/2018 la Statut

Proiect de Hotărâre AGA pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea aderarii la FADIDA

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea Rapoartelor CDG

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea propunerii comisiei de selectie CA

Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii CDG 2018

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea nivelului redeventei pentru bunurile SAMTID în anul 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea BVC 2018

Raport CDG 2016

Raport CDG 2015

Proiect HCL/HCJ pentru aprobare modificare CDG 2018

[Anexa 30] Proiect Act Aditional nr. 7 la CDG

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea modificării CDG prin Act Aditional nr. 6

Proiect de Hotarare AGA privind aprobarea reluării procedurii de selectie a administratorilor pentru CA a CAA

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea listei cu propuneri pentru numirea administratorului provizoriu în CA al CAA

Proiect de HCL/HCJ modificare CDG 2017

(ANEXA nr. 29) Proiect ACT Aditional nr. 6 la CDG

Proiect de hotărâre AGA privind aprobarea preturilor si tarifelor propuse de operator -2017

Proiect de hotarare AGA pentru avizarea cotelor pierderilor normate din sistemele aflate in operare la CAA

Proiect de hotarare AGA pentru aprobarea listei de persoane din randul carora AGA a CAA va numi membrii CA

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea Profilului Candidatului și a Profilului Consiliului de Administratie al CAA

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea nivelului redeventei anului 2017 pentru bunurile concesionate de catre UAT beneficiare SAMTID

Proiect de Hotarare AGA pentru aprobarea situatiilor financiare ale Asociației, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea listei cu propuneri pentru numirea administratorilor provizorii în CA al CAA

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a candidatilor CA pentru CAA

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea modificării documentelor statutare prin Act Aditional nr. 6

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea modificării CDG 2017

Proiect de Hotărâre AGA privind aprobarea BVC 2017

Hotărâre privind acordarea avizului conform pentru ROF S.C. Compania de Apă Arad S.A.

[ANEXA 28] Acte aditionale la Actul Constitutiv si la Statut 6/2016

[ANEXA 27] Proiect HCL/HCJ pentru aprobare modificare CDG - propunere II/2015

[ANEXA 26] Proiect Act adiţional de modificare CDG - 2015

Hotararea AGA nr. 8/15.10.2015 privind aprobare pierderi in microsisteme

Hotararea AGA nr. 7/15.10.2015 privind aprobare SF proiect economii

Studiul de fezabilitate pentru proiectul: Modernizarea şi monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad

Proiect de Hotarare AGA privind ajustarea cu inflaţia a preturilor la apa potabila şi a tarifelor pentru activitatea de canalizare - epurare

Model HCL/HCJ cofinantare proiect din economii 2015

Model HCL pentru desemnare reprezentant, cu mandat de aprobare tarife apa si canal - NOII MEMBRII 2014

Hotararea nr. 5 din 16.04.2014 a AGA

Hotararea nr. 4 din 16.04.2014 a AGA

Hotararea nr. 3 din 16.04.2014 a AGA

Propunere CAA ajustare tarife si preturi apa canal - trim. III 2013 (intreaga arie de delegare)

[ANEXA 25] documente modificare Statut si Act Constitutiv supuse dezbaterii publice

Model HCL modificare deviz general SF mai 2013

[Anexa 24] Memoriul justificativ pentru modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate - mai 2013

Proiectul Hotararii AGA nr. 9/22.04.2013 pentru aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor

Model HCL modificare CDG - 2013

[ANEXA 23] Proiect Act Aditional 3/2013 modificare CDG 2013

Propunere CAA ajustare tarife si preturi apa canal - trim. II 2013 (intreaga arie de delegare)

Proiect Regulament de Organizare si Functionare al ADIACJA forma actualizata 2013

Aviz CTE nr. 3439 din 21.02.2013 privind revizuire SF

[Anexa 22] Memoriul justificativ pentru modificarea devizului general al Studiului de Fezabilitate - februarie 2013

Propunere CAA ajustare tarife 2013 pentru localitatea Seitin

Aviz CTE nr. 11475 din 25.08.2010 privind revizuire SF

Solicitare CAA ajustare tarife TRIM I - 2013 si Avize ANRSC

Documente supuse dezbaterii publice, decembrie 2012, TARIFE

Documente supuse dezbaterii publice, noiembrie 2012

[ANEXA 21] Revizuire SF 2012 Municipiu Arad

Rapoarte anuale CDG ale CAA pe 2012

[Anexa 20 ] Act aditional nr. 2 la statutul si la actul constitutiv

Model de HCL pentru modificare SF iulie 2012

[ANEXA 19] Revizuire SF iulie 2012

[ANEXA 18] Act aditional nr.2 /2012 la Statut si la Actul Constitutiv

[ANEXA 17] - ACT ADITIONAL NR. 2/2012 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului

Model de Hotarare modificare CDG 2012

[ANEXA 16]- Revizuire SF februarie 2012

Model HCL aprobare revizuire SF 2012 varianta Pecica Nădlac

Proiectul de Hotarare de modificare a Contractului de delegare a gestiuniiprin Actul Aditional Nr. 1 /2011

[ANEXA 15 din 2011] Lista mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care apartin forajelor 74-93 proprietate Consiliu Judetean Arad ce vor fi concesionate in contractul cu Bekes

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al Operatorului Regional si Raportul bugetului de venituri si cheltuieli 2011

Rapoartele anuale prezentate de operator potrivit art. 48 din C.D.G.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A . pentru anul 2011

Propunere de Regulament de Constatare si Sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimentare și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de Consiliul Județean Arad.

Cotele normate a pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă Arad S.A

Proiect de Regulament de Organizare și Funcționare a A.D.I.A.C.J.A

Contract furnizare servicii de alimentare cu apa si de canalizare

Hotărâre modificare SF 2010 Macea

Hotărâre modificare SF 2010 Curtici

Hotărâre modificare SF 2010 Sântana

[Anexa 15] - SF revizuit octombrie 2010

Act Aditional la Actul Constitutiv al ADIACJA februarie 2010

Act Aditional la Statutul ADIACJA februarie 2010

Aviz CTE septembrie 2009

[ANEXA 1] Rectificare BVC 2009

[ANEXA 2] Caiet de sarcini

[ANEXA 3] Proiectul regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare Judetul Arad

[ANEXA 4] Studiu de oportunitate

[ANEXA 5] Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ARAD”

[ANEXA 6] Master plan 2009

[ANEXA 7] Indicatorii tehnici-economici pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ARAD”

[ANEXA 8] Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canalizare Judetul Arad

[ANEXA 9] Contractul de delegare a gestiunii serviciului

[Anexa 10]Planul anual de evolutie a tarifului si Avizul A.N.R.S.C.

[ANEXA 11] Declaratie de angajament

[ANEXA 12] Indicatorii tehnico-economicii 14.01.2010

[ANEXA 13] SF ianuarie 2010

[Anexa 14] Aviz CTE ianuarie 2010

Acte semnate, stampilate - SCANATE