DESPRE NOI

            Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

            Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

            La acest moment membrii asociaţi sunt :

1. Judeţul Arad , care reprezintă în Asociație și următoarele Unități Administrativ Teritoriale: Almaș și Archiș, 

2. Municipiul Arad

3. Oraşul Curtici

4. Oraşul Ineu

5. Oraşul Lipova

6. Oraşul Nădlac

7. Oraşul Pâncota

8. Oraşul Pecica

9. Oraşul Sântana

10. Comuna Apateu

11. Comuna Cermei

12. Comuna Covăsânţ

13. Comuna Dezna

14. Comuna Dieci

15. Comuna Dorobanţi

16. Comuna Fântânele

17. Comuna Felnac

18. Comuna Ghioroc

19. Comuna Gurahonţ

20. Comuna Iratoşu

21. Comuna Livada

22. Comuna Macea

23. Comuna Olari

24. Comuna Păuliş

25. Comuna Pilu

26.  Comuna Săvârşin

27.  Comuna Seleuş

28. Comuna Şagu

29. Comuna Şepreuş

30. Comuna Şicula

31. Comuna Şimand

32. Comuna Şiria

33. Comuna Şofronea

34. Comuna Tîrnova

35. Comuna Vladimirescu

36. Comuna Zăbrani 

37. Comuna Zădăreni

38. Comuna Zărand

39. Comuna Zimandu Nou

40. Comuna Frumuşeni

41. Comuna Şeitin 

42. Comuna Bârsa

43. Comuna Beliu

44. Comuna Bocsig

45. Comuna Buteni

46. Comuna Chisindia

47. Comuna Mișca

48. Comuna Secusigiu

49. Comuna Vinga

50. Comuna Tauț

51. Comuna Grăniceri

52. Comuna Peregu Mare

53. Comuna Zerind 

54. Comuna Brazii

55. Comuna Craiva

56. Comuna Hălmagiu

57. Comuna Hălmăgel

58. Comuna Moneasa

59. Comuna Vârfurile