Date contact

 

Sediul Asociaţiei: ARAD, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, Jud.Arad

Adresa de contact (Aparatul Tehnic din cadrul Asociaţiei):

ARAD, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, Jud. Arad

Tel./Fax: +40357440040, +40357819596

Director Executiv: 0735874744                                          

Compartiment Juridic: +40770377115

Compartiment Strategie Economica: +40770377080 

Postă electronică: 

E-mail: contact@adiac-arad.com

 

În aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in formă electronică la nivelul autorităților și institutiilor publice vă informăm că: 

- Actele emise in format electronic vor fi semnate cu semnatura electronică calificată si se vor comunica Asociației prin posta electronică.

- Actele emise in format scris vor fi comunicate Asociației, după caz, prin posta electronică, în format scanat „PDF”, „JPEG” sau „TIFF” sau prin posta la adresa de corespondenta.

- Pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, actele emise in format scris si electronic se vor comunica Asociației doar prin poșta electronică.

 

 

Formular de contact

Nume:
Email:
Telefon:
Mesaj: