CONVOCARE SEDINTA AGA LA DATA DE 16.12.2021 ORA 10,00 RESPECTIV 10,30 IN CAZUL RECONVOCĂRII

AICI, PUTETI DESCARCA ADRESA DE CONVOCARE SI MATERIALELE SUPORT ALE SEDINTEI AGA ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 20.08.2020, ora 10,00, respectiv ora 10,30 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa de convocare si materialele aferente ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 02.08.2021, ora 10,30, respectiv ora 11,00 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa nr. 684/28.07.2021 a ADIACJA prin care este convocată ședința AGA la data de 02.08.2021, ora 10,30, respectiv ora 11,00 in cazul reconvocarii precum și materialele aferente  ...

Citeste mai mult

RAPORT ANUAL întocmit conform cu cerintele art. 58 din OUG nr. 109/2011 pentru rezultatele financiare ale anului 2020

aici, puteti descarca Raportul Anual ...

Citeste mai mult

ANUNT privind începerea procesului de selecție a cadidatilor pentru ocuparea a sapte pozitii de administrator la CAA

aici, puteti descarca ANUNTUL  aici, puteti descarca Formularele necesare la depunerea dosaruluid e candidatură aici puteti descarca Planul de Selectie Componenta Integrală  ...

Citeste mai mult

Solicitare CAA pentru majorare pret apă potabilă și tarif canalizare - epurare

aici, este publicată adresa nr. 13233/15.06.2021 a Companiei de Apă Arad S.A. prin care în temeiul legislatiei incidente, a CDG și a avizului ANRSCUP nr. 07651/10.06.2021 se solicită aprobarea prețului la apă poabilă și a tarifului de canalizare - epurare aici, puteti descarca adresa nr. 14888 din 06.07.2021 a CAA prin care se comunică suplimentar fi...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 16.06.2021, ora 10,00, respectiv ora 10,30 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa de convocare a ședintei AGA aici, puteti descarca materialul aferent  ...

Citeste mai mult

Documentație achizitie servicii expert independent

aici, puteti descarca documentația aferenta achizitiei serviciilor unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, pentru selectia de candidati potrivit OUG 109/2011 si HG 722/2016 ...

Citeste mai mult

Plan de selectie - Componenta Initiala 2021

aici, puteti descarca Planul de Selectie - Componenta Initiala aprobat prin Hotararea AGA nr. 10/17.05.2021 ...

Citeste mai mult

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI actualizata la 17.05.2021

aici, puteti descarca Scrisoarea de Asteptari - actualizata la 17.05.2021 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 17.05.2021, ora 12,00, respectiv ora 12,30 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa nr. 407/11.05.2021 pentru convocarea ședintei AGA la data de 17.05.2021 aici, pteti descarca materialele suport  ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 19.04.2021, ora 10,00, respectiv ora 11,00 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa nr.  293/12.04.2021 prin care este convocată ședinta AGA a ADIACJA la data de 19.04.2021, ora 10,00 respectiv ora 11,00 în cazul reconvocării aici, puteți descărca „materialele de ședintă”   ...

Citeste mai mult

BULETIN DE VOT pentru sedinta AGA din data de 19 APRILIE 2021

aici, puteti descarca Buletinul de Vot ...

Citeste mai mult

Monitorizare INDICATORI

aici, puteti consulta analiza indicatorilor de performanță monitorizati 2016 - 2019 ...

Citeste mai mult

Precizare la adresa de convocare nr. 761/07.08.2020 a sedintei AGA din data de 13 august 2020

aici, puteti descarca adresa nr. 767/10.08.2020 privind  precizarea conditiilor de aplicare a semnaturii pe Buletinul de Vot în vederea participării la  lucrările sedintei AGA din data de 13 august 2020, de la distanta. ...

Citeste mai mult

BULETIN DE VOT pentru exprimarea optiunii de vot în cadrul sedintei AGA din data de 13 august 2020

aici, puteti descarca BULETINUL DE VOT ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 13.08.2020, ora 10,00, respectiv ora 11,00 in cazul reconvocării

aici, puteti descarca adresa nr. 761/07.08.2020 de convocare a ședintei AGA la data de 13 august 2020, ora 10,00, respectiv ora 11,00 în cazul reconvocării aici, puteti consulta materialele de sedinta  ...

Citeste mai mult

RAPORT ANUAL întocmit conform cu cerintele art. 58 din OUG nr. 109/2011 pentru rezultatele financiare ale anului 2019

aici, puteti consulta Raportul Anual ...

Citeste mai mult

Plan de selectie - componenta integrala, aprobat la data de 27.05.2020

aici, puteti descarca Planul de selectie  - componenta integrala, aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor prin Hotararea nr. 3/27.05.2020, elaborat in vederea selectie candidatilor pentru ocuparea postului vacant de administrator din cadrul Consiliului de Administratie al societătii Compania de Apa Arad SA ...

Citeste mai mult

ANUNT privind începerea procesului de selecție a unui administrator

aici, puteti descarca anuntul privind începerea procesului de selectie a unui administrator pentru ocuparea postului devenit vacant in cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad SA aici, puteti descarca formularele nr. 1 - 7, necesare la depunerea dosarului de candidatură  ...

Citeste mai mult

BULETIN DE VOT pentru sedinta AGA din 27.05.2020

aici, puteti descarca buletinul de vot, varianta editabilă, ce va fi folosit de către reprezentantii membrilor asociati in AGA la exprimarea optiunii de vot cu privire la punctele inscrise pe Ordinea de Zi a sedintei AGA din 27.05.2020, ora 10,00 și 11,00 în cazul reconvocarii ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 27.05.2020, ora 10,00 cu reconvocare la data de 27.05.2020, ora 11,00

aici, puteti consulta adresa de convocare a sedintei AGA la data de 27 mai 2020, ora 10,00 cu posibilitatea reconvocării acestei sedinte, în cazul neîndeplinirii conditiei de cvorum, la data de 27.05.2020, ora 11,00 aici, puteti descarca materialele suport aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei AGA aici, puteti consulta p...

Citeste mai mult

Anunț privind achiziția directă a serviciilor de recrutare și selecție candidați pentru ocuparea postului devenit vacant in cadrul Consiliului de Administratie al CAA

aici, puteti consulta anuntul publicat in SEAP la data de 07.01.2019 și documentația aferentă(caiet de sarcini+draft contract) Termen limită pentru depunerea ofertelor conform instrucțiunilor din anunt: 15.01.2020, ora 14,15 ...

Citeste mai mult

Plan de selecție - Componenta inițială, pentru desemnarea mebrilor CA al CAA 2019

aici, puteti accesa Planul de selecție - Componenta inițială ...

Citeste mai mult

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI actualizată la 17.12.2019

aici, puteti accesa scrisoarea de așteptări  ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 17.12.2019, ora 11,00

aici puteti accesa adresa de convocare ...

Citeste mai mult

Modificare Ordine de zi sedinta AGA 09.12.2019, ora 10

aici puteti accesa adresa de modificare a ordinii de zi a sedintei AGA din 09.12.2019, ora 10,00 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 09.12.2019, ora 10,00

aici, puteti accesa convocatorul ședintei AGA din 09.12.2019, ora 10,00 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 02.08.2019, ora 12,00

aici, puteti descarca adresa nr. 903 din 29.07.2019 prin care este convocata sedinta AGA la data de 02.08.2019, ora 12,00 ...

Citeste mai mult

Solicitare CAA de majorare tarif canalizare - epurare si tarif pentru canalizare pluvial 2019

aici, puteti descarca solicitarea CAA pentru majorarea tarifului de canalizare - epurare și a tarifului pentru canalizare pluvială, avizate de ANRSCUP prin avizul nr. 706467/30.05.2019 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 29.07.2019, ora 10,00

aici, puteti descarca adresa nr. 822 din 22.07.2019 prin care este convocata sedinta AGA la data de 29.07.2019, ora 10,00 ...

Citeste mai mult

Dezbatere publica: Proiect de modificare a CDG prin Act Aditional nr. 13/2019

aici, toti cei interesati pot descarca proiectul de Act Aditional nr. 13/2019 la CDG prin care se initiază modificarea definitie art. 39 din dispozitii Generale la Contract si art. 39 - 41 din Dispoziții Speciale, Partea Comună la Contract. Eventualele observatii si propuneri de îmbunătățire/modificare a proiectului de act aditional la contract se transm...

Citeste mai mult

Raport Anual întocmit conform art. 58 din OUG 109/20111

aici, puteti consulta Raportul Anual înregistrat sub nr. 640 din 27.06.2019 ...

Citeste mai mult

Solicitare CAA pentru majorarea tarif canalizare-epurare si pluvial 2019

aici, puteti descarca solicitarea operatorului regional, societatea Compania de Apa Arad SA, pentru majorarea tarifului de canalizare-epurare si a tarifului pentru canalizarea pluviala avizate de ANRSCUP prin avizul nr. 706467/30.05.2019. ...

Citeste mai mult

Convocare ședință AGA la data de 07.06.2019, ora 10,00

aici, puteti descarca convocatorul ședinței AGA din data de 07.06.2019, ora 10,00 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 29.05.2019, ora 10,00

aici, puteti descarca convocatorul sedintei AGA la data de 29.05.2019, ora 10,00 la sediul Consiliului Judetean ARAD ...

Citeste mai mult

ANUNT privind disponibilizarea de bunuri prin transfer cu titlu gratuit

aici, puteti descarca anuntul ...

Citeste mai mult

Convocare ședința AGA la data de 29,03.2019, ora 10,00

aici, pteti descarca convocatorul sedintei AGA a Asociației, la data de 29.03.2019, ora 10,00, în sala mare de ședințe din incinta Consiliului Judetean Arad ...

Citeste mai mult

ANUNT PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

La data de 12.10.2018 Adunarea Generală a Asociaților ADIACJA prin Hotărârea nr. 10/12.10.2018 a aprobat forma actualizată a Regulamentului Consolidat al Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare din aria de competență a UAT-urilor membre ale Asociației.  Regulamentul aprobat la data de 12.10.2018 va intra in vigoare în termen de ...

Citeste mai mult

Informare privind schimbarea datei si a orei la care va avea loc sedinta AGA din 15.10.2018

Sedința Adunării Generale a Asociaților, convocată inițial pentru data de luni, 15.10.2018, ora 13,00,  va avea loc in data de 12.10.2018, ora 14,00 la Consiliul Judetean Arad, Sala mare de sedință, et.2, str. Corneliu Coposu, nr. 22, cu ordinea de zi, condițiile de participare și de cvorum ce au fost anunțate deja în cuprinsul convocării inițiale....

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA la data de 15.10.2018, ora 13,00

aici, puteti descarca convocarea reprezentantilor membrilor asociați la sedinta AGA din 15.10.2018, ora 13,00 ...

Citeste mai mult

Solicitare CAA pentru majorarea în termeni reali a pretului la apa potabila

aici, puteti descarca adresa nr. 15514 din 06.08.2018 a Companiei de Apa Arad S.A. prin care aceasta solicită aprobarea  majorării în termeni reali a prețului la apa potabilă în întreaga arie de operare potrivit avizului ANRSC nr. 607449/PBA/20.06.2018.  ...

Citeste mai mult

RAPORT ANUAL intocmit conform art. 58 din OUG 109/2011

aici, puteti consulta continutul Raportului Anual intocmit de Asociație, in calitate de autoritate tutelară a Companiei de Apă Arad S.A, potrivit art. 58 din OUG nr. 109/2011 aici, puteti descarca Raportul de activitate al CAA pe perioada 01 - 12.2017 aici, puteti descarca raportul auditorului independent   ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA pentru data de 14 iunie 2018, ora 11,00

aici, puteti descarca convocarea reprezentanților membrilor asociați la ședința AGA din 14 iunie 2018, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

ANUNT privind intentia ADIACJA de a actualiza REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

aici, puteti descarca ANUNTUL prin care ADIACJA aduce la cunostinta publica intentia de a actualiza continutul Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare din aria de competenta a UAT-urilor membre ale Asociației ...

Citeste mai mult

Reconvocare sedinta AGA la data de 09.03.2018

aici puteti descarca convocatorul  sedintei AGA din data de 09.03.2018, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 06.03.2018, ora 11,00

aici, puteti consulta convocarea pentru sedinta AGA a ADIACJA din data de 06.03.2018, ora 11,00 aici, puteti descarca materialele aferente sedintei AGA din data de 06.03.2018  aici, puteti descărca rapoartele CDG   ...

Citeste mai mult

Contract de finantare Asistenta Tehnica POIM nr. 140/16.11.2017

aici, puteti consulta Contractul de Finanțare Asistenta Tehnica POIM, înregistrat sub nr. 140/16.11.2017 ...

Citeste mai mult

ANUNT privind inceperea procesului de recrutare si selectie a UNUI ADMINISTRATOR

aici, puteti descarca anuntul privind începerea procesului de recrutare si selectie a unui administrator pentru ocuparea locului devenit vacant în CA a Companiei de Apa Arad S.A. începând cu data de 27.10.2017. aici, puteti descarca FORMULARELE 1-7 necesare la depunerea dosarului de candidatură  ...

Citeste mai mult

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ - Revizuit la 10.11.2017

aici, puteti descarca Planul de selectie - componenta integrala, varianta revizuita la 10.11.2017, pentru reluarea procedurii de selecție a candidaților în vederea ocupării unei poziții de administrator, devenită vacantă începând cu data de 27.10.2017,  în actualul Consiliu de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. ...

Citeste mai mult

Reconvocare sedinta AGA la data de 10 noiembrie 2017, ora 12,00

aici, puteți descarca reconvocarea ședintei AGA a Asociației pentru data de 10.11.2017, ora 12,00 ...

Citeste mai mult

Reprogramarea orei ședintei AGA convocata pentru data de 03.11.2017

aici, puteti descarca adresa comunicată UAT-urilor membre ale ADIACJA cu privire la reprogramarea orei ședintei AGA convocata la data de 03.11.2017, pentru ora 17,00 ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA pentru data de 03.11.2017

aici, puteti descarca convocarea UAT-urilor membre ale ADIACJA la sedinta AGA din data de 03.11.2017, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

Contract de finantare nr. 23 din 2016 pentru FAZARE

aici, puteti descarca Contractul de Finantare nr. 23/2016 a investitiilor FAZATE ...

Citeste mai mult

RAPORT ANUAL întocmit conform art. 58 din OUG 109/2011

aici, puteți consulta Raportul Anual elaborat potrivit art. 58 din OUG nr. 109/2011 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA pentru data de 04.07.2017,ora 13,00

aici, puteti descarca convocarea membrilor asociati pentru ședinta A.G.A. din data de 04 iulie 2017, ora 13,00 ...

Citeste mai mult

Solicitare CAA pentru aprobare preturi si tarife conform avizului nr. 506231/21.06.2017 al ANRSCUP

aici, puteti descarca solicitare inregistrata sub nr. 12398/21.06.2017 a societății Compania de Apă Arad S.A. pentru aprobarea preturilor la apă potabilă  si a tarifelor la canalizare conform avizului ANRSCUP nr. 506231/21.06.2017 ...

Citeste mai mult

Convocare ședinta AGA pentru data de 27.06.2017, ora 10,00

aici, puteti descarca adresa de convocare a UAT-urilor membre ADIACJA pentru sedinta AGA din 27.06.2017, ora 10,00  ...

Citeste mai mult

ANUNT privind inceperea procesului de recrutare si selectie administratori

aici, puteti descarca ANUNTUL privind inceperea procesului de recrutare si selectie a  candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apă Arad S.A. aici, puteti descarca FORMULARELE  necesare depunerii dosarelor de candidatură.  ...

Citeste mai mult

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ

aici, puteti consulta Planul de selectie - Componenta integrala ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 19.04.2017, ora 11,00

aici, puteti descarca convocatorul pentru sedinta AGA din data de 19.04.2017, ora 11,00  ...

Citeste mai mult

Anunt privind achiziția directă a serviciilor de recrutare si selectie candidati pentru CA a CAA

aici, puteți vizualiza anuntul nr. 81252, publicat in SEAP la data de 17.03.2017, privind achizitia directă a serviciilor de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea posturile vacante de administratori în Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad S.A.  aici, puteti vizualiza ERATA la anuntul nr. 81252, publicat in SEAP la data de ...

Citeste mai mult

Documentație achiziție servicii recrutare administratori CAA

aici, puteți descărca: - caietul de sarcini, înregistrat sub nr. 315/17.03.2017, pentru achiziția serviciilor de recrutare prestate de un expert independent conform OUG nr. 109/2011, Cod CPV: 79600000-0 - proiectul contractului de prestări servicii  ...

Citeste mai mult

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

aici, puteți descarca Planul de Selecție - componenta inițială, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. ...

Citeste mai mult

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

aici, puteți consulta scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.  ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 17.02.2017 pentru data de 16.02.2017,ora 11,00

aici, puteti descarca adresa nr. 117/10.02.2017 prin care ședința AGA din 17.02.2017 este convocată pentru data de 16.02.2017, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 17.02.2017

aici, puteți descărca convocarea pentru ședința AGA a ADIACJA din data de 17.02.2017, ora 11,00 precum și materialele aferente acestei sedințe. ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 18.08.2016, ora 10,30

aici, puteți consulta convocarea pentru sedinta AGA din 18.08.2016, ora 10,30 ...

Citeste mai mult

tabel - suport de lucru colectare date necesare POIM

aici, puteti descarca tabelul - suport de lucru de completat cu datele necesare elaborarii Sudiului de Fezabilitate pentru POIM.  ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 15.04.2016, ora 11,00

aici, puteti vizualiza convocarea sedinţei AGA a ADIACJA din data de 15.04.2016, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

Reconvocare sedinta AGA pentru data de 28 ianuarie 2016, ora 12,00

aici, puteti descarca reconvocarea şedinţei AGA a ADIACJA pentru data de 28 ianuarie 2016 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 22.01.2016, ora 12,00

aici, puteti descarca adresa de convocare a sedintei AGA din 22 ianuarie 2016, ora 12,00 înregistrata sub nr. 140/19.01.2016. ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 22.01.2016, ora 14,00

aici, puteti consulta convocatorul sedintei AGA a ADIACJA din data de 22 ianuarie 2016, ora 14,00 precum şi documentele justificative pentru primul punct al ordinii de zi ...

Citeste mai mult

Master Plan si Plan de Investitii prioritare pentru faza II (2014 -2020) versiunea finală

aici, puteti descarca Master Planul şi Planul de Investitii prioritare pentru faza II (2014 - 2020) versiunea finala penttru proiectul: Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Arad si documentele de aprobare si agreere ale acestora. ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 15.10.2015, ora 11,00

aici puteti descarca, convocatorul pentru şedinţa AGA din 15.10.2015 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 12.06.2015, ora 11,00

aici, puteti descarca convocarea la sedinta AGA din 12.06.2015 a ADIACJA ...

Citeste mai mult

Dezbatere Publică : Propunere de ajustare cu inflaţia a preturilor la apa potabila şi a tarifelor pentru activitatea de canalizare - epurare

aici, puteti descarca solicitarea Operatorului Regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A, inregistrata sub nr. 7858 din 29.04.2015, prin care se solicita creşterea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor pentru activitatea de canalizare - epurare conform avizului nr. 310466 din data de 28.04.2015 al ANRSC. La aceasta propunere de crestere a preturilor si...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 15.04.2015, ora 11,00

aici puteti descarca convocarea pentru sedinta AGA din 15.04.2015, ora 11,00. ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 16.04.2014, ora 11,00

aici, puteti decarca convocarea pentru sedinta AGA din data de 16.04.2014 ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 04.03.2014, ora 12,00

aici puteti descarca convocarea membrilor asociati pentru sedinta AGA din data de 04 martie 2014, ora 12,00. ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 23.07.2013, ora 11,00

aici, puteti descarca, convocarea pentru sedinta AGA din data de 23.07.2013, ora 11,00 ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Judetean Arad ...

Citeste mai mult

solicitare aviz ANRSC ajustare tarife apa canal, luna iulie 2013

aici, puteti descarca solicitarea adresata ANRSC , inregistrata sub nr. 1161 din 25.06.2013, pentru ajustarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare  ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 22.04.2013, ora 11,00

aici, puteti consulta continutul convocarii Adunarii Generale a Asociatilor ADIACJA la sedinta din 22.04.2013, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

adresa CAA solicitare aviz ANRSC pentru ajustare preturi si tarife - TRIM. II 2013

aici puteti descarca documentatia depusa la ANRSC pentru eliberarea avizului de ajustare a preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare si la epurarea apelor reziduale din aria de delegare a operatorului regional. ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 27.02.2013, ora 11,00

aici puteti descarca convocarea pentru sedinta AGA din data de 27.02.2013, ora 11,00 ...

Citeste mai mult

chestionare MASTER PLAN pentru alte localitati decat membrii ADIACJA

aici puteti descarca, chestionarele necesare actualizarii master planului. Aceste chestionare privesc doar loacalitatile ce nu sunt membre ADIACJA. ...

Citeste mai mult

chestionare pentru actualizare Master Plan - Faza II Proiect

aici puteti descarca cele trei chestionare necesare pentru actualizarea Master Planului - Faza II proiect 2014 - 2018 ...

Citeste mai mult

convocare sedinta AGA 25.01.2013

aici puteti consulta continutul convocarii pentru sedinta AGA din 25.01.2013 ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA 27.11.2012

  Convocarea pentru sedinta AGA din 27.11.2012 se poate descarca   aici. ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA 22.10.2012

Convocarea pentru sedinta AGA din 22.10.2012 se poate descarca aici. ...

Citeste mai mult

Adresa comunicare aditionare acte de infiintare ADI din 2012

 Adresa catre membrii ADI  comunicare Aditionare  Act Constitutiv si Statut ADI poate fi descarcat aici ...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA 07.03.2012

NR.308/29.02.2012 Către, UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE A.D.I.A.C.J.A Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi Nr. 2-4, Jud. Arad , având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, În temeiul prevederilor art.19, alin. (1) ş...

Citeste mai mult

Adresa Pecica aprobare revizuire SF 2012

nr.______/_______2012 Către, Orașul Pecica Domnule Primar, Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad" cu sediul în Arad, Str. Sabin Dragoi Nr. 2-4, Jud. Arad, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, Urmare a necesității cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor det...

Citeste mai mult

Adresa Nădlac aprobare revizuire SF 2012

nr.______/_______2012 Către, Orașul Nădlac Domnule Primar, Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad" cu sediul în Arad, Str. Sabin Dragoi Nr. 2-4, Jud. Arad, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, Urmare a necesității cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor de...

Citeste mai mult

Aviz favorabil definitiv al MMP din 23.06.2011

Puteti descarca Avizul favorabil definitiv al MMP din 23.06.2011 aici. ...

Citeste mai mult

Convocare Sedinta AGA 10.06.2011

Puteti descarca convocarea pentru sedinta AGA din 10.06.2011 aici. ...

Citeste mai mult

Aviz favorabil al MMP din mai 2011 privind modificare CDG

Descarca Avizul favorabil al MMP din mai 2011 privind modificare CDG aici ...

Citeste mai mult

Adresa Nr. 457/18,05,2011 privind modificare CDG

Descarca Adresa Nr. 457/18,05,2011 aici ...

Citeste mai mult

Convocare ședință AGA în data de 29 aprilie 2011

  nr. 396/21.04.2011   Către,   Unitățile Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicola...

Citeste mai mult

Adresa nr. 336/28.28.03.2011 privind modificarea CDG

        Către, Unitățile administrativ-teritoriale, membre ale A.D.I.A.C.J.A.           Având în vedere necesitatea constituirii societății comerciale româno – maghiare Aqua Trans Mureș, pentru livrarea de apă potabilă către orașul Bekes, U...

Citeste mai mult

Convocare Sedintă AGA din data de 27 ianuarie 2011

  Către,   ____________________________________   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din St...

Citeste mai mult

Convocare Sedintă AGA din data de 13 octombrie 2010

  Către,     ....................................   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) ş...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din data de 09.04.2010

Către, ....................................   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 81, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae, În temeiul prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei ...

Citeste mai mult

Adresa Presedinte ADIACJA catre Consiliile Locale pentru aditionarea Actelor de infiintare a Asociatiei

  Către, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ....................................   DOMNULE  PRIMAR,               Urmare a recomandarii primite din partea Direcţiei Generale AM POS MEDIU din cadrul Ministerului Mediului atât Actul Constitutiv cât ş...

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA in data de 24.02.2010

  Către, ....................................               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, d...

Citeste mai mult

Model de HCL/HCJ de aprobare a modificarii studiului de fezabilitate, pentru sedinta AGA din 22.01.2010

Consiliul Local / Judeţean..............................   HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ............................... Având în vedere : -        ...

Citeste mai mult

Model HCL/HCJ de aprobare a modificarii indicatorilor tehnico economici, pentru sedinta AGA din 22.01.2010

Consiliul Local / Judeţean..............................   HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ............................... Având în vedere : -        ...

Citeste mai mult

convocare AGA 22.01.2010, ora 11, la Consiliul Judetean Arad

Către,   ................................               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, ...

Citeste mai mult

Convocare AGA 13.01.2010, ora 11,00 la sediul Consiliului Judetean Arad, Sala de sedinte

               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,      &n...

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - comuna Paulis

HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al comunei Păuliş             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ...............

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - comuna Macea

    HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al comunei Macea             Având în vedere : -         Referatul nr.........../.......

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - comuna Ghioroc

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al comunei Ghioroc             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ...

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - comuna Siria

HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al comunei Şiria             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al .................

Citeste mai mult

Model de Hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Pancota

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al orasului Pâncota             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Lipova

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al orasului Lipova             Având în vedere : -         Referatul nr.........../.............

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Nadlac

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al oraşului Nădlac             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ........

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - comuna Fantanele

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al Comunei Fântânele             Având în vedere : -         Referatul nr..............

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Pecica

HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al oraşului Pecica             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ..............

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Ineu

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al orasului Ineu             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ....

Citeste mai mult

Model de Hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Santana

HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al orasului Sântana             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ........

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Orasul Curtici

  HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al oraşului Curtici             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al...

Citeste mai mult

Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I - Municipiul Arad

    HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al Municipiului Arad             Având în vedere : -         Referatul nr..............

Citeste mai mult

Model de Hotarare pentru cofinantare FAZA I - Judetul Arad

HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local al Judeţului Arad             Având în vedere : -         Referatul nr.........../............al ...............

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA din 22 decembrie 2009, ora 14,00

  Către, ..........................................               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte...

Citeste mai mult

Cele doua modele de hotărâri ale Consiliilor Locale/Judeţene ce vor fi adoptate pentru sedinta AGA din 22.12.2009

  Consiliul Local / Judeţean..............................   HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ............................... Având în vedere : - Referatul nr.........../............al ...

Citeste mai mult

Modificarea Ordinii de Zi a sedintei AGA din 25.09.2009

  Către,   ...........................................               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin ...

Citeste mai mult

Referate de prezentare a punctelor de pe Ordinea de zi, pentru sedinta AGA din 25.09.2009

  Referat privind propunerea de aprobare a Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare al judeţului Arad             Prezentul caiet de sarcini  a fost elaborat pe baza modelului orientativ de caiet de sarcini - cadru aprobat prin Ordin-ul nr. 89/20.03.20...

Citeste mai mult

Cele 5 modele de hotărâri ale Consiliilor Locale/Judeţene ce vor fi adoptate pentru şedinţa A.G.A. din 25.09.2009

  Modelul 1. Consiliul Local / Judeţean..............................   HOTĂRÂREA NR............/...............    din data de........................   Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ............................... Având în vedere : - Referatul nr.............

Citeste mai mult

Convocare sedinta AGA 25 septembrie 2009

  Către,   ...............................................                 Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal r...

Citeste mai mult

Notificare.Reconvocare Sedinţa A.G.A.

  Nr.______/_______2009   Către, Consiliul local/judeţean ...........                   Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, avâ...

Citeste mai mult

Model de Hotărâre Consiliul Local/ Judeţean sedinţă A.G.A. august 2009

  Consiliul Local / Judeţean..............................   HOTĂRÂREA NR............/    din data de........................   Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ............................... Având în vedere : - Referatul nr.........../............al ..................

Citeste mai mult

Convocare sedinta A.G.A. august 2009

Nr.______/_______2009     Către, ................................. ........................................               Subscrisa "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad" cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr...

Citeste mai mult