2023

Hotararea AGA nr. 22 din 22.12.2023 privind aviz ROF CAA

Hotarare AGA nr. 21 din 22.12.2023 privind aprobare AA 22 la CDG

Hotarare AGA nr. 20/26.10.2023 privind modificare ROF a CAA

Hotarare AGA nr. 19/26.10.2023 privind modificarea CDG prin AA nr. 21/2023

Hotararea AGA nr. 18/17.08.2023 privind acordarea tichetelor de masa angajatilor ADIACJA

Hotararea AGA nr. 17/17.08.2023 privind aprobarea planului de afaceri, tarifelor si redeventei CAA, modificare CDG prin AA nr. 20

Hotararea AGA nr. 16/17.08.2023 privind modificare Statut prin AA nr.11

Hotararea AGA nr. 15/17.08.2023 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Hotarare AGA nr. 13/21.06.2023 privind aprobarea planului de investitii al CAA

Hotarare AGA nr. 12/21.06.2023 privind modificare Act constutiv al CAA

Hotarare AGA nr. 11/21.06.2023 privind modificarea CDG prin AA 19

Hotararea AGA nr. 10 din 25.04.2023 privind aprobarea acordarii tichetelor

Hotararea AGA nr. 9 din 25.04.2023 privind aprobarea Situatiilor financiare ale Asociatiei