Proiect HCL/HCJ pentru modificarea CDG prin act adițional 18