Hotărâri AGA

Hotararea AGA nr. 1 din 01.02.2024 privind aprobare BVC 2024

Hotararea AGA nr. 22 din 22.12.2023 privind aviz ROF CAA

Hotarare AGA nr. 21 din 22.12.2023 privind aprobare AA 22 la CDG

Hotarare AGA nr. 20/26.10.2023 privind modificare ROF a CAA

Hotarare AGA nr. 19/26.10.2023 privind modificarea CDG prin AA nr. 21/2023

Hotararea AGA nr. 18/17.08.2023 privind acordarea tichetelor de masa angajatilor ADIACJA

Hotararea AGA nr. 17/17.08.2023 privind aprobarea planului de afaceri, tarifelor si redeventei CAA, modificare CDG prin AA nr. 20

Hotararea AGA nr. 16/17.08.2023 privind modificare Statut prin AA nr.11

Hotararea AGA nr. 15/17.08.2023 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Hotarare AGA nr. 13/21.06.2023 privind aprobarea planului de investitii al CAA

Hotarare AGA nr. 12/21.06.2023 privind modificare Act constutiv al CAA

Hotarare AGA nr. 11/21.06.2023 privind modificarea CDG prin AA 19

Hot. AGA nr. 5 din 16.05.2022 privind modificarea CDG