2022 - prezent

Hotarare AGA nr. 20/26.10.2023 privind modificare ROF a CAA

Hotarare AGA nr. 19/26.10.2023 privind modificarea CDG prin AA nr. 21/2023

Hotararea AGA nr. 18/17.08.2023 privind acordarea tichetelor de masa angajatilor ADIACJA

Hotararea AGA nr. 17/17.08.2023 privind aprobarea planului de afaceri, tarifelor si redeventei CAA, modificare CDG prin AA nr. 20

Hotararea AGA nr. 16/17.08.2023 privind modificare Statut prin AA nr.11

Hotararea AGA nr. 15/17.08.2023 privind desemnarea presedintelui de sedinta

Hotarare AGA nr. 13/21.06.2023 privind aprobarea planului de investitii al CAA

Hotarare AGA nr. 12/21.06.2023 privind modificare Act constutiv al CAA

Hotarare AGA nr. 11/21.06.2023 privind modificarea CDG prin AA 19

Hot. AGA nr. 5 din 16.05.2022 privind modificarea CDG

Hot. AGA nr. 4 din 28.02.2022 privind aprobare sit finanaciare la 31.12.2021

Hot AGA nr. 3 din 28.02.2022 privind acordare aviz Strategie si Program CA al CAA

Hot. AGA nr. 2 din 28.02.2022 aprobare BVC 2022