2022 - prezent

Hot. AGA nr. 5 din 16.05.2022 privind modificarea CDG

Hot. AGA nr. 4 din 28.02.2022 privind aprobare sit finanaciare la 31.12.2021

Hot AGA nr. 3 din 28.02.2022 privind acordare aviz Strategie si Program CA al CAA

Hot. AGA nr. 2 din 28.02.2022 aprobare BVC 2022

Hot. AGA nr. 1 din 28.02.2022 privind aprobarea pretului si tarifului

Hotararea AGA nr. 10 din 25.04.2023 privind aprobarea acordarii tichetelor

Hotararea AGA nr. 9 din 25.04.2023 privind aprobarea Situatiilor financiare ale Asociatiei

Hotararea AGA nr. 8 din 25.04.2023 privind mutare sediu Asociatie

Hotararea AGA nr. 7 din 14.02.2023 privind aviz CAA SP

Hotarare AGA nr. 6 din 14.02.2023 privind aprobare BVC

Hotararea AGA nr. 5 din 14.02.2023 privind SD

Hotarare AGA nr. 4 din 14.02.2023 privind RS

Hotararea AGA nr. 3/26.01.2023 privind acordarea avizului la propunerea de modificare AC a CAA

Hotărârea AGA nr. 2/12.01.2023 privind eliberarea avizului ADIACJA cu privire la proiect ROF CAA 2023