2009

Hotararea Nr 1/03.12.2008; Hotararea Nr 1/05.05.2009; Hotararea Nr 2/05.05.2009;

Hotararea Nr 1/03.12.2008

Hotararea Nr 1/05.05.2009 si

Hotararea Nr 2/05.05.2009

 se pot descarca aici

Hotararea nr. 2 din 25.09.2009 privind aprobarea Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării

HOTĂRÂREA NR. 2   din data de 25.09.2009       

   Adunarea Generală a Asociaţilor,          

  Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–          Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 4,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. m din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării,

–          Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

 HOTĂRĂŞTE :

 Art. 1  Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.           

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

     PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR,             

     NICOLAE IOŢCU                                                                MARIAN TOADER

Hotararea nr. 5 din 25.09.2009 privind aprobarea Master Plan-ul şi aListei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional)

HOTĂRÂREA NR. 5

 din data de 25.09.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire laMaster Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional) precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Master Plan-ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional)
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional), conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                     SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                              MARIAN TOADER

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi a Indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 25.09.2009

  Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Regulamentul consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 4,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. m din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentruîntreaga Arie a Delegării,
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Regulamentul consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

 Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                                MARIAN TOADER

Hotararea nr. 4 din 25.09.2009 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 25.09.2009

 Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire laStudiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă – Operator Regional precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional)
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

 Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                              SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                   MARIAN TOADER

Hotararea nr. 6 din 25.09.2009 privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional

HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 25.09.2009       

  Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

 Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                                    SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                           MARIAN

Hotararea nr. 1 din 25.09.2009 privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei

HOTĂRÂREA NR. 1

 din data de 25.09.2009

Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Rectificarea Bugetului de venituri al A.D.I.A.C.J.A, precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea situaţiile financiare ale Asociaţiei precum şi proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, deci implicit şi rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei,
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei, conform anexei la prezenta hotărâre .

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul tehnic al Asociaţiei

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                              SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                  MARIAN TOADER

Hotararea nr. 7 din 25.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A

HOTĂRÂREA NR. 7

 din data de 25.09.2009

 Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

 • – Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • – Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,
 • – Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A
 • – Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • – Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

  Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                               SECRETAR,                       

NICOLAE IOŢCU                                                                                                       MARIAN TOADER

HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 22.12.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, aprobarea inventarului bunurilor ce urmează a fi concesionate, aprobarea contractului de delegare precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor Contractul de Delegare cu Operatorul Regional,

HOTĂRÂREA NR. 9

               din data de 22.12.2009

          Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire ladelegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, aprobarea inventarului bunurilor ce urmează a fi concesionate, aprobarea contractului de delegare  precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor Contractul de Delegare cu Operatorul Regional,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3 coroborat cu art. 18, alin. 1, lit d din  Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului şi semnarea acestuia de către Asociatie, în numele şi pe seama asociaţilor, în calitate de delegatar, cu Operatorul Regional,

–           Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu  38 voturi pentru aprobarea :

 • modului de realizare şi organizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare
 • delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin atribuire directă către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
 • Inventarului bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare ce vor fi concesionate prin Contractul de Delegare.

–          Cu 37 de voturi favorabile şi o abţinere: exprimate pentru aprobarea mandatării Preşedintelui Asociaţiei pentru a semna în numele membrilor asociaţi Contractul de Delegare cu Operatorul Regional.

               HOTĂRĂŞTE :

Art. 1

Se aprobă ca modalitate de organizare şi realizare aserviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, gestiunea delegată.

Art. 2

Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, prin atribuire directă către Operatorul Regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/110/21.02.1991, CIF: RO – 1683483.

Art.  3

Se aprobă Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 9 postată pe site-ul www.adiac-arad.com, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pe de o parte şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art. 4

(1) Se aprobă Inventarul bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. Compania de Apă Arad S.A..       

(2) Lista bunurilor concesionate este cea anexă la Contractul de Delegare şi face parte integrantă din acesta.

Art. 5  

Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 

Se numeşte  dl. Toader Marian, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 7

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 8

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

    PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                 MARIAN TOADER

HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani,

    HOTĂRÂREA NR. 10

               din data de 22.12.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–          Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului prevăzute în contractul de delegare,

–          Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12.2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu 38 voturi pentru,

               HOTĂRĂŞTE :

Art. 1

(1) Se aprobă  Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, elaborat conform rezultatelor analizei cost – beneficiu, şi avizat de A.N.R.S.C. prin avizul nr. 4907133/24.11.2009.

(2) Planul anual de evoluţie a tarifelor aprobat la alin.(1) esteparte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2

Se numeşte dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 3

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

    PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                  MARIAN TOADER

HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului

    HOTĂRÂREA NR. 8

              din data de 22.12.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire laStudiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12.2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 

Se aprobă  Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art. 2 

Se numeşte dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 3

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

    PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                         MARIAN TOADER