Hotărârea AGA nr. 2/12.01.2023 privind eliberarea avizului ADIACJA cu privire la proiect ROF CAA 2023