RAPORT ANUAL intocmit conform art. 58 din OUG 109/2011

aici, puteti consulta continutul Raportului Anual intocmit de Asociație, in calitate de autoritate tutelară a Companiei de Apă Arad S.A, potrivit art. 58 din OUG nr. 109/2011

aici, puteti descarca Raportul de activitate al CAA pe perioada 01 – 12.2017

aici, puteti descarca raportul auditorului independent