Notificare.Reconvocare Sedinţa A.G.A.

Nr.______/_______2009

Către,

Consiliul local/judeţean ………..

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974,

               Ca urmare a dispoziţiei Preşedintelui „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad „, dl. Nicolae Ioţcu

VĂ NOTIFICĂ

          Reprogramarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor, convocată iniţial la data de 25.08.2009, pentru data de 28 AUGUST 2009, ora 15,00, sala de şedinţe a noului sediu al Consiliului Judeţean Arad, Str. Corneliu Coposu, FN ( lângă Casa Sindicatelor ).

          Ordinea de zi a şedinţei şi celelalte dispoziţii obligatorii din cuprinsul convocării iniţiale a Adunării Generale a Asociaţilor rămân neschimbate.

          Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Director Executiv

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

Toma Marius