Dezbatere Publică : Propunere de ajustare cu inflaţia a preturilor la apa potabila şi a tarifelor pentru activitatea de canalizare – epurare

aici, puteti descarca solicitarea Operatorului Regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A, inregistrata sub nr. 7858 din 29.04.2015,

prin care se solicita creşterea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor pentru activitatea de canalizare – epurare conform avizului nr. 310466 din data de 28.04.2015 al ANRSC.

La aceasta propunere de crestere a preturilor si tarifelor cei interesati pot formula propuneri, opozitii si observatii conform Legii nr. 52/2003.

DATA POSTARII: 05.05.2015