Dezbatere publica: Proiect de modificare a CDG prin Act Aditional nr. 13/2019

aici, toti cei interesati pot descarca proiectul de Act Aditional nr. 13/2019 la CDG prin care se initiază modificarea definitie art. 39 din dispozitii Generale la Contract si art. 39 – 41 din Dispoziții Speciale, Partea Comună la Contract.

Eventualele observatii si propuneri de îmbunătățire/modificare a proiectului de act aditional la contract se transmit în scris Asociatiei, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003, prin fax sau e-mail la urmatoarele date de contact:

e-mail: contact@adiac-arad.com

telefon: 0770 377115

fax: 0357 780131