ANUNT privind intentia ADIACJA de a actualiza REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

aici, puteti descarca ANUNTUL prin care ADIACJA aduce la cunostinta publica intentia de a actualiza continutul Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare din aria de competenta a UAT-urilor membre ale Asociației