ANUNT PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

La data de 12.10.2018 Adunarea Generală a Asociaților ADIACJA prin Hotărârea nr. 10/12.10.2018 a aprobat forma actualizată a Regulamentului Consolidat al Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare din aria de competență a UAT-urilor membre ale Asociației. 

Regulamentul aprobat la data de 12.10.2018 va intra in vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobarii.

aici, puteti consulta continutul acestui Regulament.