Anunț privind achiziția directă a serviciilor de recrutare și selecție candidați pentru ocuparea postului devenit vacant in cadrul Consiliului de Administratie al CAA

aici, puteti consulta anuntul publicat in SEAP la data de 07.01.2019 și documentația aferentă(caiet de sarcini+draft contract)

Termen limită pentru depunerea ofertelor conform instrucțiunilor din anunt: 15.01.2020, ora 14,15