Adresa Presedinte ADIACJA catre Consiliile Locale pentru aditionarea Actelor de infiintare a Asociatiei

Către,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

………………………………

DOMNULE  PRIMAR,

            Urmare a recomandarii primite din partea Direcţiei Generale AM POS MEDIU din cadrul Ministerului Mediului atât Actul Constitutiv cât şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad necesită modificări în vederea unei depline corespunderi cu prevederile H.G. nr. 855/2008.

Totodată trebuie avut în vedere şi faptul că  modificarea actelor de înfiinţare a Asociaţiei privesc si aderarea unui nou membru, Comuna Pilu.

            În acest sens vă facem cunoscut că pe site-ul Asociaţiei : http://www.adiac-arad.com/, la Proiecte şi Hotărâri  au fost postate Actele Adiţionale la Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei în cuprinsul cărora se regăsesc toate modificările recomandate Ministerului Mediului şi menţiunile privind aderarea noului membru.

            Pentru aprobarea adiţionării actelor de înfiinţare a Asociaţiei, aparatul tehnic a supus spre dezabatere publica cele două  documente astfel că toţi cei interesaţi pot formula comentarii, obiecţiuni sau recomandări cu privire la conţinutul documentelor la adresa de mail : contact@adiac-arad.com în perioada 17.02.2010-27.02.2010.

            După împlinirea acestui termen (27.02.2010) vă solicit a proceda de îndată la aprobarea celor două proiecte de act adiţional prin utilizarea modelului orientativ de HCL/HCJ, aflat în anexă.

În vederea  înregistrării menţinuilor, privind adiţionarea actelor de înfiinţare a Asociaţiei, la Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad sunteţi rugaţi a comunica aparatului tehnic al Asociaţiei un număr de 5 (cinci) exemplare originale ale Hotararilor de Consiliu Local/Judeţean.

            Vă mulţumesc pentru colaborare.

PREŞEDINTE

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Apă Canalizare judeţul Arad”,

NICOLAE  PETRU IOŢCU