Adresa nr. 336/28.28.03.2011 privind modificarea CDG

Către,

Unitățile administrativ-teritoriale, membre ale A.D.I.A.C.J.A.

Având în vedere necesitatea constituirii societății comerciale româno – maghiare Aqua Trans Mureș, pentru livrarea de apă potabilă către orașul Bekes, Ungaria, societate a cărei acționar urmează a fi și S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În temeiul prevederilor Art. 17 lit.d coroborat cu Art. 21 alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, vă solicităm aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local, a modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Modificarea CDG va privi scoaterea din lista bunurilor care au fost concesionate de către Consiliul Județean Arad către S.C. Compania de Apă Arad S.A., bunuri ce se vor regăsi în Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre anexat. Aceste bunuri urmează a fi concesionate către viitoarea societate comercială Aqua Trans Mureș .

În acest sens, va fi necesară mandatarea cu mandat special a reprezentantului dumneavoastră în Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I.A.C.J.A., conform modelului de hotărâre anexat prezentei, pentru viitoare ședință A.G.A. care va avea loc la o dată ce vă va fi comunicată ulterior.

Anexa nr.2, amintită mai sus, se va regăsi, în timp util, pe site-ul www.adiac-arad.com, în vederea consultării și aprobării.

Vă mulțumim,