Adresa Nădlac aprobare revizuire SF 2012

nr.______/_______2012


Către,
Orașul Nădlac
Domnule Primar,


Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad” cu sediul în Arad, Str. Sabin Dragoi Nr. 2-4, Jud. Arad, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,
Urmare a necesității cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor detaliilor de natură tehnică necesare actualizării soluțiilor Studiului de Fezabilitate ce a fost aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă,
Vă solicităm convocarea de urgență a unei ședințe de Consiliu Local pentru adoptarea în cursul săptămânii viitoare (27.02.2012 – 02.03.2012), a unei Hotărâri de aprobare a modificării Studiului de Fezabilitate și completarea și corectarea indicatorilor tehnici, de performanță și indicatorii economici pentru Aglomerarea Nădlac, după cum urmează:
La Aglomerarea Nădlac:
– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.5, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Nădlac;
– se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.6: Clusterul de apă uzată Nădlac privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Nădlac.
Modelul de Hotărâre pe care trebuie să-l adoptați se află anexat prezentei și poate fi
descărcat și prin accesarea paginii www.adiac-arad.com, Proiecte de hotărâri, titlul documentului fiind: model hotarare modificare SF 2012.
După adoptare, solicităm să comunicați un exemplar în original al hotărârii în vederea pregătirii ședinței Adunării Generale a Asociaților ce va avea loc în scurt timp după adoptarea hotărârilor Consiliilor Locale solicitate .
Date de contact:
Număr fax : 0357 819596, 0357 440040,
Număr telefon : 0770377115, 0770377080
e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

Director Executiv,
ing. Adrian Florin Tăședan