adresa CAA solicitare aviz ANRSC pentru ajustare preturi si tarife – TRIM. II 2013

aici puteti descarca documentatia depusa la ANRSC pentru eliberarea avizului de ajustare a preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare si la epurarea apelor reziduale din aria de delegare a operatorului regional.