PROIECT HCL PENTRU MODIFICAREA CDG PRIN ACT ADITIONAL NR 19