Proiecte de hotărâri

Proiect de Hotarare nr. 18 privind rectificare BVC

Proiect de Hotarare nr. 17 privind tarif, redeventa si AA 20 la CDG

Proiect de Hotarare nr. 16 privind modificare Statut

Proiect de Hotarare nr. 15 privind alegerea presedintelui de sedinta AGA

Proiect de Hotarare nr. 14 privind aprobarea pierderilor de apa

Proiect de Hotarare nr. 13 privind aprobarea planului de investitii

Proiect Hotarare nr. 12 privind avizul AC al CAA

Proiect Hot AGA rectificare BVC 2023

Proiect Hot. AGA aprobare situatii financiare

Proiect hotarare AGA modificare Statut 04.2023

Proiect de hotarare AGA aviz strategie si program activitate CA

Proiect de hotarare AGA aprobare strategie dezvoltare

Proiect de Hot AGA BVC 2023