Proiecte de hotărâri

Proiect de Hotărârea AGA privind acordarea avizului la propunerea de modificare AC a CAA

Proiect de hotarare AGA pentru eliberarea avizului conform in vederea modificarii ROF si organigrama CAA

Proiect de Hotarare AGA pentru modificarea CDG prin Actul Aditional nr. 18

Proiect Hotarâre AGA 16.05.2022