Proiecte de hotărâri

Proiect Hot AGA rectificare BVC 2023

Proiect Hot. AGA aprobare situatii financiare

Proiect hotarare AGA modificare Statut 04.2023

Proiect de hotarare AGA aviz strategie si program activitate CA

Proiect de hotarare AGA aprobare strategie dezvoltare

Proiect de Hot AGA BVC 2023

PROIECT DE Hot AGA aprobare modificare REG

Proiect de Hotărârea AGA privind acordarea avizului la propunerea de modificare AC a CAA

Proiect de hotarare AGA pentru eliberarea avizului conform in vederea modificarii ROF si organigrama CAA

Proiect de Hotarare AGA pentru modificarea CDG prin Actul Aditional nr. 18

Proiect Hotarâre AGA 16.05.2022