2022 - prezent

Proiect de hotarare pentru modificare CDG prin AA nr.23

Proiect de hotarare nr. 5/11.04.2024 privind situatia financiara

Proiect de hotarare nr. 1/01.02.2024 privind aprobare BVC

Proiect-de-hotarare-nr. 22-privind-avizare-ROF-CAA

Proiect-Hot-nr. 21 privind modificare-CDG-prin act-aditional-22-anul-2023

Proiect de hotarare nr. 20 privind rectificarea ROF CAA

Proiect Hotarare nr. 19 privind modificare CDG prin act aditional 21

Proiect de Hotarare nr. 18 privind rectificare BVC

Proiect de Hotarare nr. 17 privind tarif, redeventa si AA 20 la CDG

Proiect de Hotarare nr. 16 privind modificare Statut

Proiect de Hotarare nr. 15 privind alegerea presedintelui de sedinta AGA

Proiect de Hotarare nr. 14 privind aprobarea pierderilor de apa

Proiect de Hotarare nr. 13 privind aprobarea planului de investitii

Proiect Hotarare nr. 12 privind avizul AC al CAA