2020

Precizare la adresa de convocare nr. 761/07.08.2020 a ședinței AGA

Convocare ședință AGA

Puteți consulta adresa de convocare a ședinței AGA la data de 27.05.2020, ora 10,00 cu posibilitatea reconvocării acestei ședințe, în cazul neîndeplinirii condiției de cvorum, la data de 27.05.2020, ora 11,00:

Puteți descărca materialele suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA:

Puteți consulta proiect BVC CAA și anexele la acesta:

Puteți descărca ERATA la referatul de prezentare nr. 557/22.05.2020 privind propunerea de modificare ROF a ADIACJA: