2018

Hotărârea nr. 1/06.03.2018 privind aprobarea BVC

aici puteti descarca Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea BVC/2018 

Hotărârea nr. 2/06.03.2018 privind aprobarea modificarii CDG

aici, puteti descarca Hotararea nr. 2/06.03.2018 privind aprobarea Actului Aditional nr. 7/2018 la CDG

aici, puteti descarca Actul Aditional nr. 7 la CDG 

Hotărârea nr. 3/06.03.2018 privind aprobarea nivelului redeventie pentru anul 2018

aici, puteti descarca Hotararea nr. 3/06.03.2018 privind aprobarea nivelului redeventei datorata, în anul 2018, de CAA, UAT-urilor beneficiare SAMTID, 

Hotararea nr. 4/06.03.2018 privind aprobarea rapoartelor anuale

aici, puteti descarca Hotararea nr. 4/06.03.2018 privind aprobarea rapoartelor anuale prezentate de CAA conform CDG în perioada 2014 – ianuarie 2018

Hotararea nr. 5/06.03.2018 privind aprobarea aderării la FADIDA

aici, puteti descarca Hotararea nr. 5/06.03.2018 privind aprobarea aderării ADIACJA la FADIDA

Hotărârea nr. 6/09.03.2018 privind aprobarea propunerii pentru ocuparea de administrator la CAA

aici, puteti descarca Hotararea nr. 6/09.03.2018 privind aprobarea propunerii Asociației ce va fi inaintată AGA a CAA in vederea numirii unui administrator 

Hotararea nr. 7/09.03.2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociatiei la 31.12.2017

aici, puteti descarca Hotararea nr. 7/09.03.2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale ADIACJA, întocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017

Hotararea AGA nr. 8 din 14 iunie 2018 privind modificarea ST si AC

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 8/14.06.2018 prin care s-a aprobat modificarea Statutului si a Actului Constitutiv prin Actul Aditionla nr. 7/2018

Hotararea AGA nr. 9 din 14 iunie 2018 privind modificarea CDG

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 9 din 14 iunie 2018 prin care a fost aprobată modificarea CDG prin Actul Aditional nr. 8/2018

Hotararea AGA nr. 10/12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului

aici, puteti descarca Hotararea nr. 10/12.10.2018 privind aprobarea Regulamentului consolidat al serviciului public de alimentare cu apă si canalizare din aria de competenta a UAT-urilor membre ale ADIACJA si anexele la aceasta 

Hotararea AGA nr. 11/12.10.2018 privind aprobarea majorarii pretului la apa potabila

aici, pteti descarca Hotararea AGA nr. 11/12.10.2018 privind aprobarea majorarii in termeni reali a pretului la apa potabila la nivelul avizat de ANRSCUP

Hotararea AGA nr. 12/12.10.2018 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 9

Aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 12/12.10.2018 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 9/2018