2017

Hotărârea AGA nr. 1/16.02.2017 privind aprobarea modificarii documentelor statutare prin Act Aditional nr. 6

Hotărârea AGA nr. 2 din 16.02.2017 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 5

aici, puteti descarca Hotararea nr. 2 din 16.02.2017 privind aprobarea modificarii CDG prin Actul Aditional nr. 5/2017

Hotararea nr. 3 din 16.02.2017 privind aprobarea BVC/2017, a PAAP/2017 si a SAAP/2017

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 3/2017 privind aprobarea BVC pentru anul 2017 precum și PAAP si SAAP/2017

Hotararea AGA nr. 4 din 16.02.2017 privind aprobarea declansării procedurii de selectie a administratorilor pentru CA a CAA

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 4 din 16.02.2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor pentru consiliul de administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Hotărârea nr. 5 din 24.02.2017 a AGA privind aprobarea listei de persoane

aici, puteti descarca Hotărârea nr. 5/24.02.2017 a AGA privind aprobarea listei de persoane din randul cărora AGA a C.A.A. va desemna administratorii provizorii 

Hotararea AGA nr. 7 din 19.04.2017 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016

aici, puteti descarca Hotararea Aga nr. 7 din 19.04.2017

Hotararea AGA nr. 8 din 19.04.2017 privind aprobarea nivelului redeventei anului 2017

aici, puteti descarca Hotararea nr. 8 din 19.04.2017 privind aprobarea nivelului redeventei anului 2017 pentru bunurile concesionate CAA de catre UAT-urile beneficiare  SAMTID

Hotărârea nr. 9/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea listei de persoane pentru CA

aici, puteti consulta Hotararea nr. 9/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea listei de persoane din rândul cărora AGA a CAA va desmna membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani

Hotărârea nr. 10/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind avizarea pierderilor din sistemele administrate de CAA

aici, puteți descărca Hotărârea AGA nr. 10/04.07.2017 privind avizarea pierderilor din sistemele administrate de CAA

aici, puteți descarca solicitarea CAA pentru avizarea pierderilor sin sistemele de alimentare cu apă, canalizare si epurare.

Hotărâre nr. 11/04.07.2017 a Adunării Generale a Asociaților privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare – epurare

aici, puteți descărca Hotărârea nr. 11/04.07.2017 a AGA privind aprobarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare – epurare pentru serviciile publice  de alimentare cu apă și de canalizare prestate de CAA

aici, puteți descărca solicitarea CAA si avizul ANRSCUP 

Hotărârea AGA nr. 12 din 10.11.2017 privind modificarea CDG

aici, puteți descarca Hotararea AGA nr. 12/10.112017 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 6/2017

Hotararea AGA nr. 13/10.11.2017 privind aprobarea reluarii proceduriid e selectie administrator

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 13/10.11.2017 privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a candidatilor pentru ocuparea postului de administrator devenit vacant in CA al CAA

Hotararea AGA nr. 14/10.11.2017 privind propunerea unui administrator provizoriu pentru CA al CAA

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 14/10.11.2017 privind propunerea unui administrator provizoriu pentru ocuparea postului devenit vacant în CAA al CAA până la numirea unui alt administrator definitiv