2016

Hotărârea nr. 1/15.04.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale ADIACJA la 31.12.2015

aici, puteţi descarca Hotărârea nr. 1 din 15.04.2016 prin care au fost aprobate situaţile financiare ale ADIACJA la 31.12.2015.

Hotărârea nr. 2/15.04.2016 privind aprobarea BVC/2016

aici, puteti decarca Hotărârea AGA nr. 2/15.04.2016 prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al ADIACJA pentru anul 2016.

Hotărârea nr. 3/15.04.2016 privind avizarea cotelor normate ale pierderilor din sistemelor aflate în operare la S.C. Compania de Apa Arad S.A.

aici, puteti descărca Hotărârea nr. 3/15.04.2016 prin care au fost avizate cotele pierderilor normate din sistemele aflate în operare la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotararea AGA nr. 4 din 18.08.2016 privind acordarea avizului conform pentru ROF-ul S.A. Compania de Apa Arad S.a.

aici, puteți decarca Hotararea nr. 4/18.08.2016 a Adunarii Generale a Asociatilor, prin care a fost acordat avizul conform, favorabil pentru R.O.F.-ul S.C. Compania de Apa Arad S.A.