2015

Hotărârea nr. 1/15.04.2015 privind modificarea documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 5

aici, puteti descarca hotararea nr. 1/15.04.2015 privind modificarea documentelor statutare

Hotărârea nr. 2/15.04.2015 privind modificarea CDG prin Act Aditional nr. 4

aici, puteti descarca Hotararea nr. 2 din 15.04.2015 privind aprobarea modificarii CDG. Tot aici puteti descarca si anexa ce contine Actul Aditional nr. 4 la CDG.

Hotărârea nr. 3/15.04.2015 privind aprobarea BVC/2015

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 3 din 15.04.2015 privind aprobarea BVC al ADIACJA pentru anul 2015

Hotărârea nr. 4/15.04.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale ADIACJA la 31.12.2015

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 4/15.04.2015 privind aprobarea situatiilor financiare ale ADIACJA la 31.12.2015.

Hotărârea nr. 6/12.06.2015 privind aprobarea ajustarii preturilor la apa potabila si tarifelor la canalizare – epurare

aici, puteti descarca Hotararea nr. 6/12.06.2015 a Adunarii Generale a Asociatilor prin care s-a aprobat ajustarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare – epurare prestate de operatorul regional S.C. Compania de Apa Arad S.A, astfel cum au fost avizate de ANRSC prin avizul nr. 310466/28.04.2015

Hotararea nr. 7/15.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul din economii

aici, puteti descarca Hotararea nr. 7/15.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul: Modernizarea şi minitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad, precum şi referatul de prezentare nr. 1042/07.10.2015

Hotararea nr. 8/15.10.2015 privind avizarea favorabilă a cotelor pierderilor aferente sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare, în sistemele aflate în operare la CAA

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 8/15.10.2015 privind avizarea favorabilă a cotelor pirederilor aferente sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare, în sistemele aflate în operare la CAA. Tot aici puteti descarca si referatul de prezentare nr. 1060/12.10.2015.

Hotararea AGA nr. 8/15.10.2015 privind aprobare pierderi in microsisteme

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 8/15.10.2015 privind aprobarea cotelor normate de pierderi de apa, in microsistemele aflate în aria de operare a S.C. Compania de Apa Arad S.A.

Hotararea AGA nr. 7/15.10.2015 privind aprobare SF proiect economii

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 7/15.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul din economii.