2014

Hotararea nr. 1 din 04.03.2014 a AGA si anexele la aceasta

aici, puteti descarca Hotararea nr. 1/04.03.2014 a Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobata aditionarea documentelor statutare prin Actul Aditional nr. 4, precum si anexele la aceasta (actul aditional nr. 4 la Statut si la Actul Constitutiv)

Hotararea nr. 2 din 04.03.2014 a AGA

aici, puteti descarca Hotararea nr. 2/04.03.2014 a Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost avizate cotele normate ale pierderilor aferente sitemului de alimentare cu apa pentru localitatea Apateu

Hotararea nr. 5 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca Hotararea AGA nr. 5 din 16.04.2014 prin care s-a aprobat aditionarea CDG prin Actul aditional nr. 3/2014

Hotararea nr. 3 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 3/16.04.2014 prin care au fost aprobate situatile financiare ale ADIACJA la 31.12.2013

Hotararea nr. 4 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 4 din 16.04.2014 prin care a fost aprobat BVC/2014 al ADIACJA

Hotararea nr. 5 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti decarca Hotararea nr. 5/16.04.2014 a AGA a ADIACJA privind aprobarea modificarii CDG prin Actul Aditional nr. 3/2014, precum si anexele la aceasta

Hotararea nr. 4 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca Hotararea nr. 4/16.04.2014 a AGA privind aprobarea proiectului de BVC pentru anul 2014 al ADIACJA precum si anexele

Hotararea nr. 3 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca proiectul  hotararii nr. 3 din 16.04.2014 a AGA, privind aprobarea situatilor financiare ale ADIACJA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 precum si materialele aferente acestui proiect de hotarare