Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare