Proiecte de hotarari pentru modificarea regulamentului serviciului