Proiecte de hotarari pentru modificare a regulamentului serviciului