Proiect HCL/HCJ pentru aprobare modificare CDG 2018

aici, puteti descarca proiectul orientativ de HCL/HCJ pentru aprobarea modificării CDG prin Actul Aditional nr. 7/2018