Proiect de Regulament al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare supus dezbaterii publice incepând cu data de 03 mai 2018

aici, puteti descarca Proiectul de Regulament al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competenta a UAT-urilor membre ale ADIACJA adus la cunoștință publică astăzi data de 03.05.2018, potrivit art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. În secțiunea Informatii utile găsiti anunțul publicat de Asociație cu privire la acest Proiect de Regulament. 

aici, puteti descarca Anexa nr. 1 la proiectul de  Regulament.

aici, puteti descarca Anexa nr. 2 la proiectul de Regulament.

aici, puteti descarca Anexa nr. 3 la proiectul de Regulament.