Proiect de Hotărârea AGA privind acordarea avizului la propunerea de modificare AC a CAA