Proiect de Hotarare AGA nr. 11 pentru modificare statut prin AA nr.11