Proiect de Hotarare AGA pentru modificarea CDG prin Actul Aditional nr. 18