Proiect de HCL pentru aprobare modificare Statut si Act Constitutiv 2018

aici, puteti descarca proiectul de HCL recomandat de Asociatie ca model orientativ la adoptarea hotărârii de aprobare a modificarii Actului Constitutiv si a Statutului prin actul aditional nr. 7/2018.