Ordinul 89/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019