Ordinul 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

aici, puteti consulta actul normativ varianta actualizata la 04.04.2019