Model HCL pentru desemnare reprezentant, cu mandat de aprobare tarife apa si canal – NOII MEMBRII 2014

aici, puteti descarca modelul de HCL pentru aprobarea mandatului expres de reprezentare in AGA a ADIACJA, mandat in baza caruia reprezentantul membrului asociat va aproba preturile si tarifele propuse de operator conform CDG