HOTĂRÂREA nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

aici, pteti consulta HG nr. 855/2008, varianta actualizata la 04.04.2019