Hotărârea nr. 2/15.04.2016 privind aprobarea BVC/2016

aici, puteti decarca Hotărârea AGA nr. 2/15.04.2016 prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al ADIACJA pentru anul 2016.