Hotărârea AGA nr. 12 din 10.11.2017 privind modificarea CDG

aici, puteți descarca Hotararea AGA nr. 12/10.112017 privind aprobarea modificarii CDG prin Act Aditional nr. 6/2017